שאלות ותשובות

שאלות נופצות במגוון תחומים שאנו עוסקים

האם אפשר להשתמש בממצאי החקירה כראיה בבית משפט?

בכל ממצאי חקירה שבוצעה ללא הפרה של החוק ניתן להשתמש כראיה.

יש לשים לב שאת הממצאים צריך החוקר להציג בביהמ"ש ע"י תצהיר ו/או עדות.

01

האם הקלטת שיחה עם מישהו אחר היא חוקית?

לפי חוק האזנת סתר להקלטת שיחה יש צורך בהסכמה של אחד מהמשתתפים בשיחה ולפיכך אין בה הפרה של החוק כל עוד מקליט השיחה נוכח.

 

02

האם אפשר לאתר פרטים של בעל חסוי אשר מטריד אותי?

בהחלט כן.

03

האם מותר לעקוב ולצלם אדם ללא ידיעתו?

כל עוד המעקב נעשה באופן שאיננו מטריד את הנעקב ואיננו פוגע בפרטיותו, הדבר מותר.

במהלך מעקב אסור לצלם ברשות היחיד, ולכן צילום בתוך בית, או הטמנת מצלמות בתוך דירה לשם צילום בסתר, אסורים על פי חוק.

 

04

05

האם חוקר חייב ברשיון והסמכה?

חוקר פרטי, הוא מי שהוסמך ככזה וברשותו רישיון חוקר פרטי שניתן על ידי הועדה לרישוי חוקרים במשרד המשפטים לאחר שעבר התאמנות במשך 3 שנים במשרד לחקירות פרטיות, ועמד בבחינות ההסמכה.

 

 

איך נקבע שכר החוקר בעת ביצוע מעקב?

תמחור מעקב נקבע לפי  מספר שעות המעקב שנעשו וכן מרחק הנסיעה (בקילומטרים ) שנסע החוקר לצורך ביצוע המעקב.

בד"כ יבוצע מעקב על ידי צוות של שני עוקבים בשני כלי רכב.

 

 

06