חקירות תובע_ 

1/4

חקירות תובע

שנים רבות היה  מקובל שחברות ביטוח שנגדם , או נגד מבוטחיהם, הוגשו תביעות נזיקין, היו מבצעות חקירות ומעקבים אחר תובעים במטרה להשיג ראיות שיסייעו לנתבעת להתמודד עם התביעה שהוגשה נגדה.
חברות הביטוח מקצות לכך משאבים רבים ומפעילות חברות חקירות על מנת לבחון את אמינות התביעה ומצבו של התובע. ככל שהסיכון הטמון בתביעת הנזיקין היה גבוה יותר, כך היה "שווה" לחברת הביטוח להפעיל חקירות סמויות ומעקבים.
 

מצידו של התובע בתביעת נזיקין , או ב"כ, מתעוררת לא פעם בעיה כאשר האדם שניזוק ומעונין לתבוע, מגשש באפלה.  לעיתים הוא לא יודע מי האחראי להתרשלות שגרמה לארוע בגינו הוא רוצה לתבוע - דבר שגורם להגשת תביעה נגד גורם לא נכון.
לרוב, התובע איננו יודע מיהם הגורמים המעורבים , מה מערכות היחסים ביניהם, האם הם חסרי ביטוח או  היש להם "כיס עמוק" – ובכלל, האם  כדאי להכנס להליך תביעה שספק אם בסופו של יום יהיה כדאי לתובע מבחינה כלכלית?

 

משרד החקירות אוידנס מציע כיום שירות חדש לתובעים ולעורכי דינם בסיוע , על ידי חקירה, של בירור עובדתי לגבי ארוע נזיקין - בחינתו -, סיוע בבדיקת השטח, בדיקת האחריות של רשויות מנהליות, עירוניות ופרטיות שלא מולאו כדין ובכך תרמו לקרות הארוע .
כאשר התובע יגיע לנהל משא ומתן מול הנתבעות עם דוח חקירה של אוידנס, הוא יהיה מצויד בעדויות, מסמכים, תיעוד וצילומים , פירוט של זהות הגורמים המעורבים וחלקם , דו"ח חקירה כזה יחזק את עמדת התובע, ויסייע בהגדלת סיכוייו בניהול תביעתו .

 

חקירה למען תובע , היא חקירה פרטית שממפה את הגורמים שיכולים להיות כתובת לתביעה, בדיקה אם "יש כיס" (כלומר האם  קיים גורם שיכול לפצות, למשל חברת ביטוח שמבטחת את המזיק - ובכך למנוע מצב שאדם יגיש תביעה, יזכה בה, אך בסופו של דבר לא יהיה לו ממי לקבל פיצוי).
 

החקירה הפרטית למען תובע בנזיקין,  מבררת את הנסיבות, מאתרת עדים גובה מהם עדויות כשהעובדות טריות, מצלמת את מקום הארוע , בודקת אם היו הפרות של דרישות החוק והתקנות- מספקת חומר רקע לעו"ד שמייצג את התובע, שיאפשר לו לקבוע אם יש כדאיות בהגשת התביעה.
דו"ח החקירה מהווה כלי עזר חיוני לקבלת החלטה על הגשת  תביעה נגד הגורמים הנכונים ומסייע להמנע ממקרים שתוגש תביעה ותמחק בבית המשפט לאחר שיתגלה שנתבע גורם שאיננו מעורב .

 

חקירה מסוג זה מסייעת גם לשימושם של נתבעים, פרטיים ועסקיים, אם הם חסרי ביטוח, שנזקקים לחקירה פרטית על מנת שיוכלו להתמודד עם תביעות נזיקין שהוגשו נגדם .
צילום, תיעוד והקלטה והשגת ראיות עבור הנתבע, יכולה לסייע בהדיפת התביעה נגדו, בין אם  על ידי השגת ראיות לכך שלא התרשל, בין על ידי מציאת גורמים נוספים עמם ניתן לחלק את האחריות ומימלא את הפיצוי שיקבע בית המשפט.

 

"חקירות תובע" היו עד כה נדירות , והשתמשו בהן באופן ספורדי בלבד  עורכי דין שהגיעו מתחום של ייצוג נתבעים /חברות ביטוח והכירו את התועלת שגלומה ב"חקירת תובע" .
כיום, מאפשר משרד אוידנס לבצע "חקירות תובע" - יעילות וממוקדות מטרה, על ידי חוקרים פרטיים רשויים על ידי משרד המשפטים, ומנוסים  הפועלים לצרכי ולמען התובע ועורך דינו .
אנו מציעים כאן  שירות יחודי וחדשני על מנת להגדיל את סיכויי ההצלחה בתביעת נזיקין.